دانلود (شیپ فایل روستاهای استان لرستان)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: شیپ فایل روستاهای استان لرستان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این شیپ فایل، روستاهای استان لرستان را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

ادامه مطلب