دانلود (جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران)

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
محقق گرامی،شما با جستجوی جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

دانلود جزوه تاریخ دیپلماسی و روابط خارجی ایران، در قالب pdf و در 300 صفحه. بخشی از متن جزوه: در سال 1453، ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم، ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾـﺎن داد و ﻟﻘﺐ ﻓﺎﺗﺢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق،

ادامه مطلب