خرید فایل( پايان نامه مكانيسم تثبيت بيولوژيكي ازت)

کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پايان نامه مكانيسم تثبيت بيولوژيكي ازت_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پايان نامه مكانيسم تثبيت بيولوژيكي ازت ببرید

مقدمه ازت به عنوان يك عنصر كليدي در ساختمان بسياري از تركيبات موجود در سلولهاي گياهي مطرح است. اين عنصردر فسفونوكلئوتيد و اسيدهاي آمينه هم وجود دارد كه اين تركيبات نيز به نوبة خود به ترتيب اسيدهاي نوكلئيك و پروتئينها را مي‌سازند. دسترسي به ازت براي گياهان زراعي از عوامل مهمّ محدود‌كنندة توليدات كشاو

ادامه مطلب