تحقيق درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: تحقيق درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلام

ادامه مطلب