کاملترین فایل پرسشنامه فرسودگی شغلی

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پرسشنامه فرسودگی شغلی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پرسشنامه فرسودگی شغلی ببرید

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که برای سنجش فرسودگی شغلی در بین کارکنان به کار می رود. پرسشنامه پیش رو 22 سوال دارد. طیف مورد استفاده دز این پرسنامه 5 درجه ای می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

ادامه مطلب